Määrused

Terminite kirjeldus

Klient - füüsiline isik, kes esitab tellimusi veebipoes www.tapetenshop.lv ja on tellitud Toote saaja. Veebipoest www.tapetenshop.lv ostetud kaupu kasutab klient oma isiklikeks, pereliikmete ja sugulaste vajadusteks või muuks otstarbeks.

Müüja - www.tapetenshop.lv, SIA "Home Trends".

Internetipood - Interneti-veebisait, mille aadress on Internetis aadress www.tapetenshop.lv. Klientidele pakutakse Müüja Toodet veebipoes registreerimiseks ning tellitud Toote maksmise ja kohaletoimetamise tingimusi.

Veebileht - www.tapetenshop.lv.

Toode - ringluses olev materjaliüksus, mida pakutakse veebisaidil müügiks.

Tellimus - nõuetekohaselt täidetud kliendi taotlus valitud toote kohaletoimetamiseks veebisaidil kliendi määratud aadressile.

  1. Üldsätted

1.1. Veebisaidi omanik ja haldaja on SIA "Home Trends".

1.2. Toodet tellides veebipoe www.tapetenshop.lv kaudu, nõustub Klient toote müügitingimustega (edaspidi - tingimused), mida on selgitatud allpool.

1.3. Käesolevad tingimused ja ka veebisaidile postitatud teave toote kohta on avalikud.

1.4. Kliendi ja Müüja vastastikuseid suhteid reguleerivad Läti Vabariigi õigusaktid.

1.5. Müüja jätab endale õiguse nendesse tingimustesse muudatusi teha.

1.6 poe kõik toodete hinnad on näidatud eurodes

1.7 Maksevaluuta: Euro (EUR)

  1. Registreerimine

2.1. Tellimuse täitmine on Kliendile kättesaadav kas veebisaidil registreerudes või ilma.

2.2. Müüja ei vastuta kliendi poolt registreerimisvormis esitatud teabe õigsuse ja usaldusväärsuse eest.

2.3. Klient kohustub mitte avaldama oma kasutajanime ja parooli, mis olid registreerimisvormil märgitud. Kui Kliendil on kahtlusi kasutajanime või parooli avaldamise osas või kahtlusi nende kasutamisel kolmandate isikute poolt, kohustub klient sellest viivitamatult Müüjat teavitama, saates kirja aadressile info@tapetenshop.lv.

Kiri tuleb saata registreerimisvormis toodud e-posti aadressilt.

  1. Korralduse täitmine ja selle täitmise tähtajad

3.1. Klient saab tellimuse esitada telefoni, e-posti, veebisaidi www.tapetenshop.lv kaudu või iseseisvalt, näidates Müüjale tellimuse esitamiseks vajalikku teavet. Täpsema teabe saamiseks vaadake jaotist " Maksmine ".

3.2. Kui Klient on paigutanud kauba Tellija koguses, mis ületab nimetatud kaupa, Müüja laos, teavitab Müüja sellest Klienti, saates e-kirja kliendi poolt registreerimise käigus määratud e-posti aadressile. Kliendil on õigus tasuda ja vastu võtta Toode koguses, milles Toode on laos saadaval, või tühistada Tellimuses antud positsioon või aktsepteerida alternatiivina müüja ettepanekut lükata Tellimus edasi kuni määratud toode on saadaval. saadaval Müüja laos. Kui Klient ei ole 7 tööpäeva jooksul Müüjaga kokku leppinud, on Müüjal õigus käesolev Tellimus täielikult tühistada.

3.3. Kauba kättesaamise tähtaeg sõltub Tellimuse õigeaegsest tasumisest Kliendi poolt, kättetoimetamise tüübist, piirkonnast ja aadressist, vastava kättetoimetamisteenuse tööst, mis tagab selle Tellimuse kättetoimetamise ega sõltu otseselt Müüja.

3.4. Veebisaidile paigutatud infomaterjalid ei saa täielikult kajastada toote omadusi (sh värv, suurus, tehnilised parameetrid, kuju). Enne Tellimuse esitamist on Kliendil õigus pöörduda Müüja poole, et selgitada Toote üksikasju. Kui Klient ei ole Müüjaga üksikasjalike selgituste saamiseks pöördunud, loetakse, et Kliendil pole Tellimuse vormistamisel Toote omadustes kahtlust.

3.5. Juhul, kui Kaup ei ole Müüja laos vajalikus koguses, sealhulgas põhjustel, mis ei sõltu Müüjast, on Müüjal õigus Kliendi tellimuses antud positsioon tühistada, teavitades sellest Klienti, saates teate e-mailile Kliendi antud aadress.

3.6. Juhtudel, kui klient keeldub osaliselt või täielikult tasutud, kuid saatmata Tellimusest, tagastatakse tühistatud tellimuse summa kliendile.

3.7. Veebipoes www.tapetenshop.lv postitatud tootekirjeldused on üksnes informatiivsed ja antud teabe kasutamine ei tekita juriidilist kohustust külastaja ja Müüja vahel. Tootekirjeldus ei pruugi vastata kliendi informatiivsete taotluste kriteeriumidele.

3.8. Veebipoe www.tapetenshop.lv omanikud ei vastuta foto värviparameetrite Kliendi ekraanile üleviimise eest.

  1. Kohaletoimetamine

4.1 Kaup tarnitakse kõikidesse Läti piirkondadesse ja mõnesse muusse riiki.

4.2 Toote Kliendile tarnimiseks võimalikult kiiresti teeb Müüja kõik sellest sõltuvalt. Siiski teatame teile, et toote kohaletoimetamise viibimine on võimalik põhjustel, mis ei sõltu müüjast.

4.3 Kauba juhusliku kadumise või kahjustumise oht läheb Kliendile üle hetkel, kui klient saab tellimuse.

4.4 Juhul, kui Toodet ei ole tarnitud Kliendile tarnimise hetkel kaotatud posti (kuller) teenindajate kadumise tõttu, hüvitab Müüja Kliendile makstud kauba väärtuse alles pärast seda, kui Müüja on sai postiteenistuselt kinnituse või hüvitise.

4.5 Kohaletoimetamise viisid on toodud veebisaidil jaotises "Tarne ".

4.6 Iga Toote kohaletoimetamise väärtuse arvutamine toimub konkreetse Toote või kogu Tellimuse kaalu, tarnepiirkonna ja tüübi arvutamise teel ning see on veebisaidil näidatud Tellimuse esitamise viimases etapis.

4.7 Tellimus toimetatakse kätte kliendile või isikule, kes on tellimuses nimetatud selle tellimuse saajaks.

  1. Toote maksmine

5.1 Toote hind on toodud veebisaidil. Tellitud Toote vale hinna ilmnemisel teavitab Müüja Klienti esimesel võimalusel Kliendi Tellimus tühistama või kinnitama. Kui Kliendiga pole võimalik ühendust võtta, loetakse nimetatud Tellimus tühistatuks. Kui Tellimus on tasutud, tagastab Müüja maksesumma.

5.2 Makseviise kirjeldati malli jaotises "Maksmine ".

5.3 Tellimus võetakse edasiseks töötlemiseks vastu alles pärast seda, kui Müüjale on tasutud kogu Tellimuse väärtus. Tellitud toode on reserveeritud 24 tunniks.

5.4 Veebisaidil toimub tellimuse eest tasumine maksesüsteemi PayPal Express Checkout kaudu.

5.4.1 Panga maksekaartidega toiminguid, autoriseerimisteenuseid pakub PayPal Express Checkout. Kui pangakaardikaartidega maksmiseks volituse andnud ettevõttel on põhjendatud kahtlus, et toiming on pettus, on sellel ettevõttel õigus keelduda nimetatud toimingu rakendamisest.

5.4.2 Pettuste vältimiseks kontrollitakse kõiki veebisaidil töödeldud ja Paypaliga (krediitkaardiga) tasutud tehinguid. Kui Tellimuse saajana on märgitud isik, kes ei ole Paypali konto omanik, ja kohaletoimetamise aadressi ei kinnitata Paypali süsteemis, võib tellimuse menetlemine edasi lükata, et kontrollida täiendavalt tehing. Isik, pangakaardi omanik, on kohustatud Müüja esimesel nõudmisel esitama oma passi kaks lehte: foto ja deklaratsioonikoha, samuti fotokoopia või skannitud pildi pangakaardi mõlemast küljest (kaart number peab olema kaetud, välja arvatud viimased neli numbrit). Kui Klient ei esita ülalnimetatud dokumente või kui on kahtlusi nende autentimises, on Müüjal õigus käesolev tellimus tühistada. Müüja tagastab tellimuse summa panga maksekaardi omanikule.

5.5 Müüjal on õigus teha Kliendile Tootele allahindlusi ja pakkuda Kliendile boonusprogrammides osalemist. Müüjal on õigus neid ühepoolselt muuta.

  1. Toote tagastamine

6.1 Kliendil on õigus tellitud Tootele keelduda 14 päeva jooksul alates kättesaamisest. Lisateavet leiate jaotisest "Tühistamispoliitika".

  1. Intellektuaalne omand

7.1 Kogu veebisaidil avaldatud tekstiteabe ja graafika kopeerimine on keelatud. Veebisaidil asuv TapetenShop.lv kaubamärk, kaubamärgi nimi ja logod kuuluvad nende omanikule.

  1. Garantiid ja vastutus

8.1 Müüja ei vastuta toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel kliendile tekkinud kahju eest.

8.2 Müüja ei vastuta väliste saitide sisu ja funktsionaalsuse eest.

8.3 Müüjal on õigus tagastada või muul viisil oma õigused ja kohustused suhetes Kliendiga kolmandatele isikutele üle anda.

8.4 Veebipoes www.tapetenshop.lv olevate kaupade kirjeldused on üksnes informatiivsed ja selle teabe kasutamine ei tekita külastaja ja veebipoe omaniku vahel juriidilisi kohustusi. Tootekirjelduse täpsus ei pruugi vastata kliendi teabenõude kriteeriumidele.

8.5 Veebipoe www.tapetenshop.lv omanikud ei vastuta foto värviparameetrite Kliendi ekraanile üleviimise eest.

  1. Isikuandmete konfidentsiaalsus ja turvalisus

9.1 Klienditeabe edastamine.

9.1.1 Veebisaidil registreerumisel esitab klient järgmised andmed: Nimi, Perekonnanimi, E-posti aadress, Telefon, Aadress, Postiindeks, Linn, Riik.

9.2 Kliendi poolt pakutava teabe kasutamine.

9.2.1 Müüja kasutab kliendi teavet järgmistel eesmärkidel:

Kliendi registreerimine saidil;

Oma kohustuste täitmine kliendi ees;

Veebisaidi hindamine ja töö analüüs;

Kliendi teavitamine kollektsiooni täiendustest või tutvustustest.

9.2.2 Müüjal on õigus saata Kliendile reklaame ja informatiivseid teadaandeid. Kui klient ei soovi Müüjalt selliseid teateid saada, võib ta saata asjakohase teate e-posti aadressile info@tapetenshop.lv

9.3 Müüja saadud teabe avalikustamine.

9.3.1 Müüja kohustub mitte avaldama Kliendilt saadud teavet. Teabe edastamist Kliendi esindajate ja kolmandate isikute kohta, kes tegutsevad vastavalt Müüjaga sõlmitud lepingule Kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks, ei loeta rikkumiseks.

9.3.2. Teabe avalikustamist piirides vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele ei loeta reeglite rikkumiseks.

9.3.3 Müüja saab IP-aadressi teavet veebisaidi www.tapetenshop.lv külastajate kohta. Seda teavet ei kasutata külastaja tuvastamiseks.

9.4 Müüja ei vastuta kliendi veebisaidil avalikul kujul esitatud teabe eest

10. Ostumenetlus

1. samm: kasutage vajalike kaupade valimiseks ja ostukorvi liikumiseks nuppu "Lisa ostukorvi";
2. samm: tutvuge kasutustingimustega ja märkige linnuke, kui see on heaks kiidetud
3. samm:. valige soovitud kohaletoimetamise viis
4. samm: klõpsake nupul „Kassa“
5. samm: täitke lihtne vorm: sisestage oma kontaktandmed, valige eelistatud makseviis ja kohaletoimetamine, kinnitage oma tellimus
6. samm: üksikasjad kinnitatakse ja täpsustatakse meie töötajatega lähiajal

11. Sooduskood

Sooduskood - tähtede või numbrite kombinatsioon, mis annab Kasutajale õiguse toodet veelgi soodsamalt osta. Sooduskoodide kehtivusaeg on määratud nende väljastamisel.

11.1 Sooduskoodide kättesaamine.
Tapetenshop.lv-st saate allahindluskoodi, mille kohta saab klienti teavitada veebisaidil, e-postil, SMS-is või suhtlusvõrgustikes.
11.2 Sooduskoodide kasutamine.
Aadressil www.tapetenshop.lv tellides sisestage esimeses etapis allahindluskood: "Teave saaja kohta" vastavasse veergu " Allahindlus " ja vajutage nuppu " RAKENDA ". See samm on tellimuse esitamisel valikuline.
11.3 Sooduskoodide kasutustingimused.
11.3.1. Sooduskoodi saab anda ostu intressisoodustusena, teatud rahasoodustuse või tasuta kohaletoimetamisena.
11.3.2. Ühe ostu kohta saab kasutada ainult ühte sooduskoodi.

12. Muud sätted

12.1 Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid reguleerivad Läti Vabariigi õigusaktid.

12.2 Küsimuste või lahkarvamuste korral Klient telefoni või e-posti aadressil www.tapetenshop.lv. Kõik vaidluse pooled lahendatakse võimaluse korral läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, esitatakse vaidlus Läti Vabariigi õigusaktide kohaselt kohtule.