Ko nozīmē CE zīme?

CE marķējumu izmanto noteiktām preču grupām saskaņā ar ES tiesību aktiem par produkcijas drošību. Izmantojot CE zīmi, ražotājs apliecina, ka konkrētais produkts atbilst spēkā esošajām Eiropas direktīvām.

CE zīme