Vai tapetes ir drošas apkārtējai videi un veselībai?

Lai atvieglotu patērētājam drošu tapešu izvēli, pirms vairāk nekā 20 gadiem lielākie ražotāji apvienojās Tapešu kvalitātes asociācijā. Šo ražotāju produkciju pastāvīgi kontrolē neatkarīgas kontroles institūcijas. Pašlaik Asociācijā ietilpst tikai vācu ražotāji. Kvalitātes kontroles rādītājus nosaka RAL Kvalitātes un sertifikācijas kontroles institūts un Vācu tapešu rūpniecības asociācija. Kvalitātes kontroles un testēšanas metodes regulāri tiek pārskatītas un pilnveidotas, pēdējā aktualizācija tika īstenota 2011. gada janvārī. Produkcijas atbilstību noteiktajām prasībām apliecina neatkarīgs koksnes izpētes institūts Fraunhofer Braunšveigā.